Inicjatywa na rzecz dostępności

Po co niesłyszącym napisy? Czy nie mogą odczytywać z ruchu ust?

Język polski posiada od 37 do 42 dźwięków, a mówiący po polsku człowiek wykonuje zaledwie od 6 do 10 odróżnialnych od siebie kształtów i układów warg, a więc każdy z układów może odpowiadać kilku różnym dźwiękom. Ponadto, wyświetlany na ekranie obraz nie jest trójwymiarowy, co dodatkowo utrudnia odczytywanie. Poza tym – czasem na ekranie po prostu nie widać twarzy osoby mówiącej. Jeśli jednak twarz widać wyraźnie, zaleca się szczególną dokładność w przygotowywaniu napisów, właśnie ze względu na osoby, które obok czytania napisów mogą spoglądać na usta mówiącego i/lub wykorzystywać posiadane resztki słuchowe.

Napisy Plus na Facebooku