Inicjatywa na rzecz dostępności

Po co niesłyszącym tłumaczenie na język migowy, jeżeli można zrobić napisy?

Napisy są w całości zrozumiałe tylko dla osób, które urodziły się słyszące lub niedosłyszące i język polski jest ich pierwszym językiem. Dla g/Głuchych od urodzenia język polski jest językiem obcym, a ponieważ system edukacji w Polsce nie bierze tego pod uwagę, g/Głusi mogą mieć problemy z rozumieniem nawet średnio trudnych tekstów, dlatego informacje w języku migowym (zwłaszcza codzienne wiadomości i informacje z różnych firm czy instytucji publicznych) pomagają się zorientować w świecie także osobom słabiej znającym język polski. Przy okazji warto zauważyć, że często język migowy jest (niesłusznie) traktowany jako zamiennik napisów, ponieważ w Polsce słabo znana jest technologia umożliwiająca tworzenie napisów na żywo.

Napisy Plus na Facebooku