Inicjatywa na rzecz dostępności

Jak korzystają z mediów osoby głuchoniewidome?

Całkowita głuchoślepota (tj. całkowita utrata wzroku połączona z całkowitą utratą słuchu) jest bardzo rzadka. Osoby głuchoniewidome posługujące się językiem polskim mogłyby korzystać ze znacznie powiększonych napisów (jeśli jest taka funkcja), posługujące się językiem migowym – z tłumacza, jeżeli zajmuje on w materiale odpowiednio dużo miejsca, ma za sobą nieruchome tło i ręce kontrastują należycie z ubiorem. Istnieją też wyświetlacze brajlowskie, ale możliwości ich połączenia np. z napisami telewizyjnymi są, póki co, nieznane.

Napisy Plus na Facebooku