Inicjatywa na rzecz dostępności

Dlaczego czasami w jednym materiale są i napisy i tłumaczenie na język migowy?

Napisy i tłumaczenie na język migowy zapewniają pełne zrozumienie danej informacji przez wszystkie osoby z wadą słuchu – od słabosłyszących posługujących się tylko językiem polskim, aż do zupełnie g/Głuchych słabiej znających polszczyznę, a posługujących się na co dzień językiem migowym.

Napisy Plus na Facebooku