Inicjatywa na rzecz dostępności

Kim jesteśmy

Witamy w serwisie Inicjatywy na rzecz dostępności Napisy Plus!

Na stronach znajdziesz wybrane definicje oraz pytania z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tj. osób z wadą słuchu i wzroku).

Kontakt: napisypluspl@gmail.com

Kampanię „Napisy Plus” na rzecz napisów dla niesłyszących tworzą osoby zaangażowane w pracę w różnych organizacjach pozarządowych.

Anna Sacha

Członek zespołu ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, specjalista od dostępności dla osób g/Głuchych i słabosłyszących. Członek Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Ukończyła studia PJM na Uniwersytecie Warszawskim.

Joanna Olejnik

Wychowawca młodzieży g/Głuchej  w Ośrodku dla Niesłyszących w Wejherowie, lektor PJM, członek IPJM. Absolwentka studiów PJM na Uniwersytecie Warszawskim.

Michał Bernard Łach

Skarbnik Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM), wiceprezes zarządu Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicus”, tłumacz PJM<->PL

Monika Dobrowolska

Nauczyciel w Instytucie Gluchoniemych w Warszawie, członek STPJM, lektor PJM.

Sławek Stępski

Doktorant i wykładowca przedmiotów związanych z dostępnością w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Na bieżąco zbiera informacje z zakresu dostępności telewizji w kraju i na świecie, tłumaczy i opatruje napisami materiały obcojęzyczne.

Napisy Plus na Facebooku