Inicjatywa na rzecz dostępności

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy to, oględnie rzecz biorąc, tłumaczenie wypowiedzi mówionej na język migowy danego kraju czy obszaru. Warto podkreślić, że języki migowe są zupełnie niezależne od języków mówionych, zarówno pod względem słownictwa czy gramatyki, jak również historii rozwoju, np. amerykański język migowy i brytyjski język migowy nie mają wspólnego przodka, w przeciwieństwie do brytyjskiej i amerykańskiej odmiany mówionego języka angielskiego.

Tłumaczenia na język migowy stosuje się je najczęściej (i nie do końca słusznie) wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przekazania informacji osobom z wadą słuchu, a nie ma możliwości zapewnienia napisów bądź symultanicznego przekazu tekstowego. Tłumaczenie nie zastępuje jednak napisów, ponieważ osoby migające stanowią średnio ok. 2% społeczeństwa, a niedosłyszące znające język mówiony – ok. 10%. Z drugiej strony, trudniejsze teksty w języku pisanym są dla osób g/Głuchych od urodzenia słabo dostępne i dlatego każdego rodzaju informacja dostępna w języku migowym przedstawia bardzo dużą wartość.

Tłumaczy języka migowego obowiązują te same zasady techniki i etyki, co tłumaczy języków mówionych. Wbrew powszechnie występującym stereotypom, na języki migowe możliwe jest tłumaczenie treści “trudnych”, “abstrakcyjnych” lub “specjalistycznych” – wszystko zależy od stopnia znajomości obu języków i kultur przez tłumacza oraz odpowiedniego wykształcenia i zasobu słownictwa odbiorcy tłumaczenia. Zarówno słyszący jak i g/Głusi mogą dysponować różnym zasobem słownictwa w swoich rodzimych językach (mówionych lub migowych) i rozumieć lub nie rozumieć pewnych rodzajów treści.

Napisy Plus na Facebooku