Inicjatywa na rzecz dostępności

Dostęp i dostępność – czym są i czym się różnią

Czym się różni dostęp od dostępności? Dostęp istnieje sam z siebie, jest powszechny, ale i powierzchowny. Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włączyć telewizor (a nawet radio!), jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Nawet treści cyfrowe (np. strony internetowe) mogą być przygotowane tak źle, że osoba niewidoma nie może zapoznać się z ich treścią, nawet przy pomocy oprogramowania wspomagającego.

Każdy rodzaj dostosowania treści do potrzeb osób z niepełnosprawnością sensoryczną (słabosłyszących, głuchych, niedowidzących, niewidomych lub głuchoniewidomych) jest elementem dostępności (ang. ‘accessibility’).

Napisy Plus na Facebooku