Inicjatywa na rzecz dostępności

Co robimy

PJM

Zajmujemy się zbieraniem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji na temat najważniejszych technik dostępności – napisów dla niesłyszących, tłumaczeń na język migowy oraz audiodeskrypcji.

Nie wahamy się również przed wspomaganiem naszymi zasobami i patronatem innych inicjatyw i kampanii na rzecz dostępności.

Jak będziemy działać na rzecz napisów?

Poprzez prowadzenie portalu napisyplus.pl chcemy zwiększyć świadomość na temat wielu obszarów związanych z napisami dla osób niesłyszących. Będziemy pokazywać dobre praktyki w Polsce i za granicą związane z udostępnianiem napisów dla niesłyszących, będziemy publikować różne artykuły dotyczące technologii (np. napisy na żywo) związanej z napisami. Będziemy starali się podzielić z Wami informacjami jak wygląda wdrażania napisów dla niesłyszących w innych krajach, jakie są wyniki badań nad napisami dla niesłyszących.

Ale nie tylko, Wasz wkład jako odbiorców jest równie ważny, liczymy na Waszą pomoc i zaangażowanie. Będziemy Was prosić o dzielenie się z nami Waszymi opiniami, spostrzeżeniami, uwagami na temat napisów dla niesłyszących w Polsce.
Będziemy je zbierać i opracowywać. Ponadto będziemy publikować dostępne wydarzenia w Polsce z napisami lub tłumaczeniem na język migowy.

Ale to nie wszystko, całe to przygotowanie ma na celu pozyskanie wsparcia dla tego projektu Napisy Plus organizacji pozarządowych w Polsce, a następnie przekazanie uwag środowiska osób Głuchych i słabosłyszących na ręce rządu polskiego, posłów, Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Zaprosimy do poparcia naszego projektu organizacje pozarządowe, będziemy współpracować ze specjalistami od napisów dla niesłyszących w Polsce.

Dlaczego Napisy Plus? Skąd nazwa i jakie są cele kampanii.

Pragniemy zwrócić uwagę rządowi polskiemu, posłom, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, Polskiemu Instytutowi Kinematografii, reżyserom polskich filmów, stacjom telewizyjnym, portalom internetowym, że  treści audiowizualne powinny być opatrywane napisami dla niesłyszących.

W Polsce mamy do 2 milionów osób, które mają wadę słuchu. Zapotrzebowanie na napisy zwiększa się ze względu na to, że społeczeństwo polskie się starzeje, a wraz z wiekiem rozwija się niedosłuch starczy. Napisy dla niesłyszących mogą także służyć nauce języka polskiego dla obcokrajowców.

Dostępność napisów dla niesłyszących na ten moment jest niewystarczająca, dlatego trzeba poprawić napisy dla niesłyszących na plus – czyli zwiększyć ich ilość i poprawić ich jakość.  Tylko w ten sposób można zrealizować zapisy konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a osobom niesłyszącym zapewnić równoważny dostęp do wielu obszarów życia.

Art. 30 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych mówi o podejmowaniu przez Państwo Polskie wszelkich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej w dostępnych dla nich formach.

Napisy dla niesłyszących w treściach audiowizualnych powinny być dostępne przede wszystkim w:

  • telewizji,
  • na DVD, w tym materiałach edukacyjnych,
  • podczas transmisji on-line,
  • treściach audiowizualnych dostępnych poprzez internet (krótkie filmiki, reportaże, dyskusje,
  • materiały filmowe, filmy pełnometrażowe, programy telewizyjne  itp. itd.)
  • w muzeach, teatrach, kinie (filmy polskie).

Napisy Plus na Facebooku